Przetargi

Wykonanie robót dekarskich na dachach budynków.
15 Styczeń 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dekarskich na dachach budynków przy Placu Słonecznym nr 12-14 i 15-17 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 do zapytania. W ofercie należy podać cenę netto […]
WIĘCEJ
Wykonanie robót izolacyjnych ściany fundamentowej wraz z opaską i przełożeniem 17 sztuk płyt chodnikowych.
15 Styczeń 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót izolacyjnych ściany fundamentowej wraz z opaską i przełożeniem 17 sztuk płyt chodnikowych przy wejściu do budynku mieszkalno-usługowego przy ul Ogrodowej 6A w Gorzowie Wlkp. Zakres robót: I Ściana. 1. […]
WIĘCEJ
Naprawa posadzki w korytarzach piwnic.
15 Styczeń 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Naprawa posadzki w korytarzach piwnic w ilości 152,0m² w budynku przy ul. Słonecznej 69-73. Zakres prac obejmuje: a) skucie nierówności oraz skucie wystającego betonu lub zaprawy, b) oczyszczenie posadzki z kurzu […]
WIĘCEJ
Wymiana drzwi wewnętrznych w klatkach schodowych budynkach mieszkalnych i drzwi wejściowych do budynku usługowego.
3 Grudzień 2018
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 957350170;fax 95 7226726; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wewnętrznych w klatkach schodowych budynkach mieszkalnych i drzwi wejściowych do budynku usługowego przy ulicach: I Mieszka I 43,43A 1. Wymiana drzwi drewnianych jedno skrzydłowych na drzwi stalowe jedno skrzydłowych o wym. 960 x 2100 – […]
WIĘCEJ
PRZETARG NA WYKONANIE DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
30 Listopad 2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia ścian budynków mieszkalnych w zasobach SM METALOWIEC. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni po okazaniu wpłaty w kwocie 100,00zł brutto na konto: PKO II/O Gorzów Wlkp. Nr 13 1020 1967 0000 8102 0002 8019. Termin składania ofert: do dnia 17.12.2018 […]
WIĘCEJ
Remont pomieszczeń na parterze siedziby Spółdzielni przy ul Mickiewicza 21 w Gorzowie Wlkp
30 Listopad 2018
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia : 1. Remont pomieszczeń na parterze siedziby Spółdzielni przy ul Mickiewicza 21 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ślepy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. 2. Zaleca się, aby […]
WIĘCEJ
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV.
3 Sierpień 2018
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Dotyczy : zapytania o cenę zgodnie z §6 Regulaminu Udzielania Zamówień SM Metalowiec „Negocjacje” Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z obróbką ościeży w ilości szt. 8 o […]
WIĘCEJ
Wymiana drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych na drzwi stalowe jednoskrzydłowe domofonowe oraz wymiana drzwi półtoraskrzydłowych aluminiowych na drzwi stalowe półtoraskrzydłowe.
3 Sierpień 2018
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Dotyczy : zapytania o cenę zgodnie z §6 Regulaminu Udzielania Zamówień SM Metalowiec „Negocjacje” Opis przedmiotu zamówienia: 1. Wymiana drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych na drzwi stalowe jednoskrzydłowe domofonowe o wym. 1010 x 2070 – […]
WIĘCEJ
Naprawa dachu wraz z przemurowaniem kominów
10 Lipiec 2018
Dotyczy: złożenia oferty w trybie NEGOCJACJE zgodnie z § 6 Regulaminu Udzielania Zamówień SM „Metalowiec” Zamawiający:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: naprawa dachu wraz z przemurowaniem kominów nad klatką nr 67 oraz przeróbka odprowadzenia wód deszczowych z daszków […]
WIĘCEJ
WYKONANIE PIONÓW WODY ZIMNEJ Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ DOPROWADZENIE WODY DO MIESZKAŃ
23 Maj 2018
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE PIONÓW WODY ZIMNEJ Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ DOPROWADZENIE WODY DO MIESZKAŃ   Lokalizacja: Budynku przy ul Słonecznej 54-55 w Gorzowie Wlkp. Zakres robót: Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 1 do zapytania. Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta: Termin składania oferty: do dnia 28.05.2018 r. Okres realizacji […]
WIĘCEJ