O NAS

Na tle innych spółdzielni, „Metalowiec” wyróżnia się daleko posuniętą indywidualizacją kosztów nie tylko eksploatacji, ale również kosztów remontów. 
Działamy w oparciu o kodeks etyki zawodowej i następujące przepisy prawa:
USTAWA PRAWO SPÓŁDZIELCZE  USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH  USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec w Gorzowie Wlkp. powstała w roku 1982 dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pracowników.Zakładów Mechanicznych „Gorzów” wchodzących w skład ówczesnego potentata, jakim były Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” w Warszawie. Wówczas przewidywano wielką rozbudowę tych Zakładów, lecz kryzys z końca lat osiemdziesiątych spowodował zaniechanie tych planów, a Spółdzielnia z przyzakładowej przekształciła się w otwartą na wszystkich poszukujących mieszkań. W latach 80/90tych Spółdzielnia sukcesywnie powiększała swoje zasoby, głównie drogą inwestycji, ale także poprzez przejmowanie byłych budynków zakładowych. „Metalowiec” pomagał pracownikom „Ursusa” w budowie osiedla 50 domów jednorodzinnych. Obecnie Spółdzielnia liczy około 1200 członków i posiada 40 budynków wielorodzinnych oraz 2 budynki z lokalami użytkowymi. Spółdzielcze zasoby usytuowane są w różnych częściach miasta, ale większość z nich znajduje się na osiedlu „Górczyn”. Łączna powierzchnia zasobów wynosi około 99 tysięcy metrów 2.

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady
Joanna Dreger
Zastępca Przewodniczącego
Mieczysław Polarczyk
Sekretarz Rady
Agnieszka Trawińska
Członkowie Rady
Marek Jakś
Urszula Kisiel
Bronisław Mierzwa
Maciej Ziółkowski

ZARZĄD


Prezes Zarządu
Krzysztof Kaczanowski
Członek Zarządu – Główny Księgowy
Iwona Świątkowska
Członek Zarządu – Kierownik Działu Technicznego
Ryszard Cegieła


STATUT SPÓŁDZIELNI