Przetargi

Wykonanie zabiegu deratyzacji w budynkach mieszkalnych i użytkowych.
8 Luty 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7350170; fax 95 7226726; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: wykonanie zabiegu deratyzacji w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Lokalizacja: zgodnie z załącznikiem nr 1. Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta: Cena netto kompleksowego wykonania zabiegu. Należy przedstawić rodzaj zastosowanych środków biobójczych wraz z […]
WIĘCEJ
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych.
7 Luty 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.1 Prawa budowlanego. Lokalizacja: 26 budynków mieszkalnych […]
WIĘCEJ
Wykonanie przeglądów okresowych 5-letnich instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
7 Luty 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów okresowych 5-letnich zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane – badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony […]
WIĘCEJ
Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego 46 sztuk budynków.
7 Luty 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego 46 sztuk budynków zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane administrowanych przez SM „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. Lokalizacja: Wykaz budynków oraz ich powierzchnię […]
WIĘCEJ
Wykonanie remontu balkonów.
1 Luty 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26 e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu balkonów w klatce nr 58 przy lokalach mieszkalnych nr 1, 4 , 7, 10 Placu Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 do […]
WIĘCEJ
Malowanie klatek schodowych oraz pomieszczenia suszarni.
1 Luty 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26 e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Malowanie klatek schodowych oraz pomieszczenia suszarni w budynku przy ul. Myśliborskiej 1-3 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres prac wg załącznika nr 1 do zapytania. W ofercie należy podać cenę netto/brutto. Warunki […]
WIĘCEJ
Montaż urządzenia zabawowego, wymiana ławek parkowych.
29 Styczeń 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7350170; fax 95 7226726; e-mail; techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: montaż urządzenia zabawowego, wymiana ławek parkowych Lokalizacja: Plac Słoneczny 21 ( plac zabaw) – montaż urządzenia zabawowego typu „Pionier”, wymiana 5 szt. ławek parkowych, Plac Słoneczny 15-17 – wymiana 4 szt. ławek parkowych, Plac Słoneczny […]
WIĘCEJ
Wykonanie robót drogowych przy budynku mieszkalnym.
17 Styczeń 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót drogowych przy budynku mieszkalnym ul. Walczaka 49-59 w Gorzowie Wlkp. zakres robót obejmuje: 1. Wymianę nawierzchni chodnika od strony zachodniej budynku w tym roboty: a) rozbiórka płyt chodnikowych w […]
WIĘCEJ
Wykonanie robót dekarskich na dachach budynków.
15 Styczeń 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dekarskich na dachach budynków przy Placu Słonecznym nr 12-14 i 15-17 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 do zapytania. W ofercie należy podać cenę netto […]
WIĘCEJ
Wykonanie robót izolacyjnych ściany fundamentowej wraz z opaską i przełożeniem 17 sztuk płyt chodnikowych.
15 Styczeń 2019
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót izolacyjnych ściany fundamentowej wraz z opaską i przełożeniem 17 sztuk płyt chodnikowych przy wejściu do budynku mieszkalno-usługowego przy ul Ogrodowej 6A w Gorzowie Wlkp. Zakres robót: I Ściana. 1. […]
WIĘCEJ