Przetargi

Wymiana drzwi wewnętrznych w klatkach schodowych budynkach mieszkalnych i drzwi wejściowych do budynku usługowego.
3 Grudzień 2018
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 957350170;fax 95 7226726; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wewnętrznych w klatkach schodowych budynkach mieszkalnych i drzwi wejściowych do budynku usługowego przy ulicach: I Mieszka I 43,43A 1. Wymiana drzwi drewnianych jedno skrzydłowych na drzwi stalowe jedno skrzydłowych o wym. 960 x 2100 – […]
WIĘCEJ
PRZETARG NA WYKONANIE DOCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
30 Listopad 2018
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC ogłasza przetarg na wykonanie docieplenia ścian budynków mieszkalnych w zasobach SM METALOWIEC. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni po okazaniu wpłaty w kwocie 100,00zł brutto na konto: PKO II/O Gorzów Wlkp. Nr 13 1020 1967 0000 8102 0002 8019. Termin składania ofert: do dnia 17.12.2018 […]
WIĘCEJ
Remont pomieszczeń na parterze siedziby Spółdzielni przy ul Mickiewicza 21 w Gorzowie Wlkp
30 Listopad 2018
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia : 1. Remont pomieszczeń na parterze siedziby Spółdzielni przy ul Mickiewicza 21 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres prac określa kosztorys ślepy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania. 2. Zaleca się, aby […]
WIĘCEJ
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV.
3 Sierpień 2018
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Dotyczy : zapytania o cenę zgodnie z §6 Regulaminu Udzielania Zamówień SM Metalowiec „Negocjacje” Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z obróbką ościeży w ilości szt. 8 o […]
WIĘCEJ
Wymiana drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych na drzwi stalowe jednoskrzydłowe domofonowe oraz wymiana drzwi półtoraskrzydłowych aluminiowych na drzwi stalowe półtoraskrzydłowe.
3 Sierpień 2018
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Dotyczy : zapytania o cenę zgodnie z §6 Regulaminu Udzielania Zamówień SM Metalowiec „Negocjacje” Opis przedmiotu zamówienia: 1. Wymiana drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych na drzwi stalowe jednoskrzydłowe domofonowe o wym. 1010 x 2070 – […]
WIĘCEJ
Naprawa dachu wraz z przemurowaniem kominów
10 Lipiec 2018
Dotyczy: złożenia oferty w trybie NEGOCJACJE zgodnie z § 6 Regulaminu Udzielania Zamówień SM „Metalowiec” Zamawiający:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”. ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 735 01 70; fax. 95 722 67 26; e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl Przedmiot zamówienia: naprawa dachu wraz z przemurowaniem kominów nad klatką nr 67 oraz przeróbka odprowadzenia wód deszczowych z daszków […]
WIĘCEJ
WYKONANIE PIONÓW WODY ZIMNEJ Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ DOPROWADZENIE WODY DO MIESZKAŃ
23 Maj 2018
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE PIONÓW WODY ZIMNEJ Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ DOPROWADZENIE WODY DO MIESZKAŃ   Lokalizacja: Budynku przy ul Słonecznej 54-55 w Gorzowie Wlkp. Zakres robót: Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. nr 1 do zapytania. Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta: Termin składania oferty: do dnia 28.05.2018 r. Okres realizacji […]
WIĘCEJ
WYKONANIE CHODNIKA + 14 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
23 Maj 2018
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE CHODNIKA + 14 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Lokalizacja: Przy budynku mieszkalnym placu słonecznego nr 12-14 w Gorzowie Wlkp. Zakres robót: Wykonanie robót rozbiórkowych chodnika o szerokości 1,5m i wysepki od strony kl. 12 oraz kanału betonowego ściekowego, Wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej Polbruk szer. 1,5 x59,0m wraz zmontażem obrzeży trawnikowych […]
WIĘCEJ
Przemurowanie dwóch kominów na budynku mieszkalnym
3 Kwiecień 2018
03.04.2018 PRZEMUROWANIE DWÓCH KOMINÓW NA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL SŁONECZNEJ 72 W GORZOWIE WLKP. Zakres robót: rozbiórka czap kominowych oraz kominów wieloprzewodowych na dachu, wywóz gruzu, wymurowanie kominów wieloprzewodowych z cegły klinkierowej pełnej wykonanie czap kominowych żelbetowych, montaż obróbek blacharskich na ścianach kominów przyklejenie papy termozgrzewalnej wokół kominów i na czapach żelbetowych. W ofercie należy […]
WIĘCEJ
Wykonanie utwardzenia podwórka na posesji przy budynku mieszkalnym
1 Marzec 2018
28.02.2018 WYKONANIE UTWARDZENIA PODWÓRKA NA POSESJI PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM  Zakres robót: wykonanie korytowania na głębokość 40 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi w ilości 120 m², wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm w ilości 120 m², wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o gr. 20 cm 115 m², wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 […]
WIĘCEJ