Wymiana piasku w piaskownicach.

8 Luty 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7350170; fax 95 7226726; e-mail; techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: Wymiana piasku w piaskownicach wg. załączonego zestawienia.
1. Zakup i transport piasku kopalnianego w strukturze 0,2 – 2 mm bez zanieczyszczeń. Wymagany dokument określający miejsce poboru piasku.
2. Wybranie i wywiezienie starego piasku, z piaskownic. Wypełnienie piaskiem piaskownic o pow. 121 m2, na średnią głębokość 30 cm i zagłębień wokół urządzeń i sprzętów znajdujących się na placach zabaw.
3. Wybranie i wywiezienie nadmiaru piasku z placu zabaw (poza piaskownicą) przy ul. Sportowej 5.
4. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Lokalizacja: 15 szt. piaskownic wg. załącznika nr 1.

Termin składania ofert: 20.03.2019r.
Termin ważności oferty: 14 dni
Okres realizacji zamówienia: kwiecień – maj 2019r.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Kierownik Działu Technicznego mgr inż. Ryszard Cegieła 506 298 027, r.cegiela@metalowiecsm.pl

Załącznik nr 1
Zestawienie placów zabaw spółdzielni
POWRÓT