WYWÓZ ODPADÓW WIELOGABARYTOWYCH PRZED ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI

1 Kwiecień 2019


Uprzejmie informujemy, że przed Świętami Wielkanocnymi odpady wielkogabarytowe będą odbierane z zabudowy wielorodzinnej w następujących terminach:

Sektor II (północna część miasta) – 17 kwietnia 2019 r.
Sektor III (południowa część miasta) – 18 kwietnia 2019 r.


Wystarczy zgłosić chęć pozbycia się gabarytów do zarządcy budynku SM Metalowiec – nr 95 7350 170 , Biura Związku Celowego Gmin MG-6 bądź operatora, a następnie wystawić je, w miejscu do tego wyznaczonym, w przeddzień odbioru.

Gabaryty wystawione po tym terminie niestety będą odebrane dopiero za miesiąc.
POWRÓT