Wykonanie robót dekarskich izolacji ścian kominów.

27 Maj 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dekarskich izolacji ścian kominów wraz z częścią ażurową w ilości 163,0m² (31szt)
poprzez posmarowanie środkiem izolacyjnym BASF PCIF na dachach budynków mieszkalnych przy ulicach
Pluty1-3, Andersa 1-2 ,4-5 i Górczyńskiej 28-34 w Gorzowie Wlkp.

W ofercie należy podać cenę netto/brutto dla poszczególnych budynków.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Do oferty należy dołączyć referencje i wykaz podobnych prac.
Okres gwarancji min. 3 lata.
Termin składania oferty: 10.06.2019r.
Okres realizacji zmówienia : sierpień-wrzesień 2019r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła
tel. 506 298 027, e-mail: r.cegiela@metalowiecsm.pl
POWRÓT