Wykonanie remontu tarasu nad garażami.

9 Sierpień 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu tarasu nad garażami przy budynku ul. Sczanieckiej 17D/1 i Sczanieckiej 17D/2 o powierzchni ok. 60 m2 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Termin składania oferty: do dnia 14.08.2019r.
Okres realizacji zmówienia: sierpień-wrzesień 2019r.
Okres gwarancji min. 3 lat
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Ryszard Cegieła,
tel. 506 298 027; e-mail: r.cegiela@metalowiecsm.pl

Załącznik nr 1
Szczegółowy zakres prac

POWRÓT