Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego 46 sztuk budynków.

7 Luty 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich stanu technicznego 46 sztuk budynków zgodnie z Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane administrowanych przez SM „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp.

Lokalizacja: Wykaz budynków oraz ich powierzchnię określa załącznik nr 1 do zapytania.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełniać oferta:
Termin składania ofert: 15.03.2019r.
Okres realizacji zamówienia: marzec – listopad 2019r.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Dział Techniczny Spółdzielni. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła kom. 506 298 027.

Załącznik nr 1
Wykaz budynków
POWRÓT