Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych.

7 Luty 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec” w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt.1 Prawa budowlanego.

Lokalizacja: 26 budynków mieszkalnych i 2 kotłownie gazowe wg załącznika nr 1.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełniać oferta:
Termin składania ofert: 20 luty 2019r.
Termin ważności oferty: 30 dni
Okres realizacji zamówienia: marzec- czerwiec 2019r.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Dział Techniczny Spółdzielni. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła tel. 7 350 170 wew. 17 lub kom. 506 298 027.

Załącznik nr 1
Wykaz budynków
POWRÓT