UWAGA – remont drogi osiedlowej – Plac Słoneczny.

4 Kwiecień 2019
W związku z rozpoczynającym się od dnia 10.04.2019 (środy), w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego, remontem nawierzchni drogi osiedlowej Plac Słoneczny, część ulicy wzdłuż budynków 21 i 22 (zgodnie z poniższym planem) zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Z kolei
na odcinku od nr 15 do 22D zostanie wprowadzony ruch dwustronny.Sytuacja ta spowoduje duże utrudnienia w poruszaniu się po osiedlu i parkowaniu pojazdów. Dlatego na czas remontu ulicy prosimy
o parkowanie samochodów w miarę możliwości w garażach lub poza obrębem osiedla, a w ostateczności w następujący sposób:
 – wzdłuż ulicy i budynku nr 15-17 na połowie chodnika,
 – na trawniku prostopadle do budynku kotłowni,
 – na placu za kotłownią wykorzystując wjazd od strony garaży.

POWRÓT