ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

28 Luty 2019
PRZYPOMINAMY O ZASADACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD 1 LIPCA 2018R.ODPADY GABARYTOWE


Przypominamy, że odpady GABARYTOWE, MEBLE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, OPONY wywożone są wyłącznie w 4 piątek miesiąca (dla sektora 2), w 3 lub 4 czwartek miesiąca (dla sektora 3) – zgodnie z harmonogramem. W celu utrzymania ładu w altanach takie odpady należy więc składować na kilka dni przed terminem wywozu.

Wszelkie odpady REMONTOWE ORAZ BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE (np. gruz, armatura, drzwi, okna, parapety), które powstały w wyniku indywidualnie prowadzonych robót, jak też odpady GABARYTOWE, których usunięcie jest konieczne w innym terminie niż w harmonogramie, winny być przez użytkownika lokalu:
1) dostarczane we własnych zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Małyszyńskiej 180, w Gorzowie Wlkp. PSZOK czynny: poniedziałek-piątek 7:00-18:00, sobota 7:00-14:00, telefon 95 7263127 Odpady są przyjmowane bezpłatnie! lub
2) zlecone odpadów na swój koszt. Mieszkańcy mogą zamówić odpłatnie kontener np. z takich firm jak:
Albar tel: (95) 728 22 88, 607 237 411 www.albar.pl
Inneko Sp. z o.o. tel: (95) 722 53 85 www.inneko.pl
Zarabski tel: 606 335 841 www.zarabski.com.pl
POWRÓT