Montaż urządzenia zabawowego, wymiana ławek parkowych.

29 Styczeń 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7350170; fax 95 7226726; e-mail;
techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: montaż urządzenia zabawowego, wymiana ławek parkowych

Lokalizacja:
Plac Słoneczny 21 ( plac zabaw) – montaż urządzenia zabawowego typu „Pionier”,
wymiana 5 szt. ławek parkowych,
Plac Słoneczny 15-17 – wymiana 4 szt. ławek parkowych,
Plac Słoneczny 23 – montaż 1 szt. ławki parkowej.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Projekt urządzenia wraz z atestami bezpieczeństwa w zakresie użytych materiałów,
Projekt ławki parkowej drewnianej, w kolorze brązowym.
Termin składania ofert 31 styczeń 2019.
Okres realizacji zamówienia: luty – marzec 2019 r.
Okres gwarancji 2 lata.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła
tel. 506 298 027 e-mail: r.cegiela.@metalowiec.gorzowwlkp.pl
POWRÓT