Malowanie klatek schodowych oraz pomieszczenia suszarni.

1 Luty 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia:
Malowanie klatek schodowych oraz pomieszczenia suszarni w budynku przy ul. Myśliborskiej 1-3 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy zakres prac wg załącznika nr 1 do zapytania.

W ofercie należy podać cenę netto/brutto.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełniać oferta:
Do oferty należy dołączyć referencje i wykaz podobnych prac.
Okres gwarancji min. 3 lata.
Termin składania ofert: 15.02.2019r.
Okres realizacji zamówienia: luty – marzec 2019r.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Kierownik Działu Technicznego mgr inż. Ryszard Cegieła 506 298 027, r.cegiela@metalowiecsm.pl

Szczegółowy zakres robót
POWRÓT