Kompleksowe całoroczne utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych, klatek schodowych i części wspólnych nieruchomości oraz utrzymania zieleni.

5 Sierpień 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 01 70; fax 95 722 67 26;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowe całoroczne utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych, klatek schodowych i części
wspólnych nieruchomości oraz utrzymania zieleni według obowiązującego w Spółdzielni zakresu
obowiązków, który stanowi załącznik do wglądu w Spółdzielni.

Lokalizacja:
ul. Plac Słoneczny 12-14; 15-17; 21 A-G: 22A-E; 23A-C 66-400 Gorzów Wlkp.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełniać oferta:
1. Referencje.
2. Wykaz obsługiwanych obecnie nieruchomości.
3. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej z przedstawicielem
Spółdzielni, Bogumiłą Centawer tel. 509 053 574.
4. Termin składania ofert: do 20.08.2019.
5. Okres realizacji zamówienia: zgodny z umową.

POWRÓT