Wykonanie zabiegu deratyzacji w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

8 Luty 2019
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
ul. Mickiewicza 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7350170; fax 95 7226726;
e-mail: techniczny@metalowiecsm.pl

Przedmiot zamówienia: wykonanie zabiegu deratyzacji w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

Lokalizacja: zgodnie z załącznikiem nr 1.

Warunki ogólne i terminy jakie musi spełnić oferta:
Cena netto kompleksowego wykonania zabiegu.
Należy przedstawić rodzaj zastosowanych środków biobójczych wraz z atestem PZH i ich rejestracją w MZiOS.
Przedstawić zobowiązanie do nieodpłatnej opieki sanitarnej związanej z uzupełnieniem trutki w okresie miedzy planowanymi zabiegami oraz zbierania padłych gryzoni.
Termin składania ofert 28 luty 2019.
Okres realizacji zamówienia: wiosna – jesień 2019 r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Ryszard Cegieła
tel. 506 298 027 e-mail: r.cegiela.@metalowiec.gorzowwlkp.pl

Załącznik nr 1
Zestawienie budynków objętych sezonową akcją deratyzacji.
POWRÓT